Web Application

Let Neoscona make your information
management smarter

Home » Webbapplikationer

Webbapplikationer

Neosconas webbapplikationer

Vi på Neoscona utvecklar applikationer för att underlätta och förenkla hanteringen av administration och information. I dag har vi ett brett utbud som kan tillgodose de flesta företag och organisationers krav.

Grunden för alla applikationer är ett gränssnitt i en valfri webbläsare, inga separata program behöver installeras. Alla tjänsterna körs i en av Neoscona kontrollerad IT-miljö och är tillgängliga för användarna via en Internetuppkoppling.

Neoscona kan hjälpa till med att koppla samman tjänsterna med andra hos kunden befintliga system, som exempelvis streckkodssystem och ekonomisystem.

Alla Neosconas tjänster kan levereras med kundens grafiska profil, vilket betyder att användaren alltid känner sig hemma i applikationen.

Sedan den första maj 2010 samarbetar vi med Eyebeep AB i produkter och tjänster kring publicering på webben. För dessa produkter hänvisar vi till eyebeep.se.