Web Application

Let Neoscona make your information
management smarter

Home » Konsulttjänster

Konsulttjänster

Våra konsulttjänster

Vi har sedan lång tid tillbaka samlat kunskaper och erfarenheter av att bygga webbaserade tjänster och integration till befintliga system. Styrkan vi har i detta är att kunna göra kopplingen till de affärsprocesser som finns i verksamheten. Med den teknik som används i dag har vi byggt ett flertal lösningar som vi erbjuder som tjänster.

Integration som egentligen betyder: “förenande, fullständiga, göra fullständig, göra till ett helt” kan man lägga många värderingar i. En av framgångsfaktorerna är att kunna koppla framtida affärsprocesser till de nya systemen.

Vi erbjuder här ett antal konsulttjänster. Samtliga konsulter i Neoscona har lång erfarenhet av all de steg som ingår i en framgångsrik integration och utveckling.